Logotyp: Vuxenutbildning Kunskapsparken
Kunskapsparken samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna kommun. Till Kunskapsparken vänder du dig för att få information, vägledning och hjälp att planera dina studier, samt hjälp att söka kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen, sfi eller på högskolor och universitet.
 
Aktuellt

Sista ansökningsdag till våra kurser på gymnasial nivå med start i maj är den 16 april. Kontinuerlig antagning sker endast på grundläggande nivå.
Bild av en pilAnsökan
Information

Till oss är du välkommen att söka kurser fr.o.m. andra halvåret det år du fyller 20, eller när du har slutfört en utbildning på ett nationellt program.
Bild av en pilLäs mer här
Vuxenutbildning

Huvuduppgiften för Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska också främja studenternas utveckling till ansvarskännande medborgare.

Kunskapsparken, Aniaraplatsen 2, 2 tr, 191 47 Sollentuna, Tfn: 08-579 210 00, Fax: 08-631 93 13, kunskapsparken@sollentuna.se
Sollentuna kommuns logotyp