Kunskapsparken samordnar vuxenutbildningen i Sollentuna kommun. Till Kunskapsparken vänder du dig för att få vägledning och hjälp att planera dina studier, information om samt hjälp att söka kurser och utbildningar inom vuxenutbildningen, sfi samt högskolor och universitet.
 
Vårt kursutbud

Vår webbanmälan med kursutbudet för hösten är nu öppen. Länken till vår webbkatalog och ansökningstiderna hittar du om du följer länken nedan.
Bild av en pilAnsökan
Information

Till oss är du välkommen att söka kurser fr.o.m. andra halvåret det år du fyller 20, eller när du har slutfört en utbildning på ett nationellt program.
Bild av en pilLäs mer här
Vuxenutbildning

Huvuduppgiften för Vuxenutbildningen i Sollentuna kommun är att skapa förutsättningar för att studerande ska erhålla kunskaper som förbereder för fortsatta studier och utbilda för yrkesliv, samt för aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Utbildningen ska också främja studenternas utveckling till ansvarskännande medborgare.

SFI-anmälan

Om du följer länken nedan kan du göra din sfi-anmälan där.

SFI-anmälan / Application for Sfi courses

Kunskapsparken, Turebergsvägen 1B, 3 tr, 191 47 Sollentuna, Tfn: 08-579 220 01, kunskapsparken@sollentuna.se